SM systém – stabilizace a mobilizace

Mapomáhá naší páteři v každé etapě našeho života. Již v dospívání zejména u chlapců dochází k prudkému růstu, kdy je páteř nečekaně zatížena a kdy dochází k její deformaci, pokud s ní její majitel nepracuje, neposiluje a správným způsobem necvičí. V dospělosti u žen pak špatné postavení páteře může mít za následek neplodnost či komplikované těhotenství. Správné cviky s páteří bezprostředně po porodu navrací ženu velmi brzy do aktivního stavu, včetně cviků pro pohodové a dlouhodobé kojení. Také současný sedavý způsob života, jednostrannost fyzické zátěže a nedostatek pohybu se výrazně podepisuje na stavu naší páteře se všemi důsledky, které se už neprojevují až ve stáří ve formě osteoporózy, zhoršení chůze, ohýbání či celkové ztuhlosti těla, které se zpětně odráží i v duchovním a duševním přístpu k životu.

 

Princip a význam cvičení

Série posilovacích a protahovacích cviků pro celé tělo. Cvičí se proti mírnému odporu pružného lana, čímž se dociluje správné koordinace svalů celého těla. Nenáročným a efektivním cvičením se postupně a nenásilně posiluje celý svalový korzet. Tím se dosahuje nejen zdravé funkční páteře, která se stává odolnou proti mechanickým příčinám zatížení, ale i plochého bříška, vyrýsování pasu, nápravy plochých nohou a zborcení nožní klenby, uvolnění přetížených trapézových svalů, ramenních kloubů aj.

 

Filozofie

Probíhající evoluce nás nutí čí dál více narovnávat záda, abychom skrze práci rukou mohli svobodně řídit kroky svého života. Naše přetrvávající životní postoje bývají však mnohdy shrbené, málo sebevědomé, máme pocit, že nás něco svazuje, s čím si nevíme rady. Uvrhujeme tak své tělo do otroctví, protože ho bezděky nutíme udržovat už nefunkční ustrašené, svazující nebo stísněné postoje. Pak jsou naše svaly a tkáně nedostatečně prokrveny a málo zásobeny kyslíkem. Neuvědomujeme si, že život, který nás pak obklopuje, je přímo úměrný stavu, ve kterém udržujeme své tělo. 

 

Cvičení je vhodné i pro ty, kteří třeba již trpí skoliózou nebo artrózou kyčelního kloubu (před i po operaci totální endoprotézy). Funguje jako prevence mozkové mrtvice a srdečně cévních onemocnění, osteoporózy, neplodnosti a gynekologických problémů i při poruchách potence aj.

 

 

zpět na seznam masáží 

Nahoru